Activiteit

Advisering en signaleren

Het toezichtveld van het Commissariaat verandert snel en ingrijpend, op alle gebieden. Datzelfde geldt voor de behoeften van de mediagebruiker en de regelgeving. 2016 markeert bovendien de start van een nieuwe concessieperiode voor de landelijke publieke omroepen. Het Commissariaat heeft in de uitvoering van zijn werkzaamheden in 2016 de blik bewust vooruit gericht, waarbij het opereert vanuit zijn kernwaarden.

Artikelen