Toezichtthema

Onafhankelijkheid van het media-aanbod

Bij het toezichtthema Online domein is al ingegaan op een aantal ontwikkelingen die taken aan de onafhankelijkheid van het media-aanbod. Het Commissariaat heeft ervoor gekozen om onafhankelijkheid ook buiten de daar beschreven situaties een centrale plaats te geven toezicht 2018. Het doet dit verband met een aantal risico’s die de onafhankelijkheid van zowel de publieke als de commerciële media-instellingen bedreigen.

Zo kunnen de eerdergenoemde teruglopende reclame-inkomsten de onafhankelijkheid van het media-aanbod zowel in het online als het lineaire domein in gevaar brengen. Op korte termijn kan dit het aantrekkelijker maken om de grenzen van het toelaatbare op het gebied van sponsoring, vermijdbare uitingen, sluikreclame of dienstbaarheid te verkennen. Voor de publieke omroep geldt dat dit soort activiteiten op lange termijn de legitimatie van het bestel ondermijnen.

Het publieke bestel is opengesteld voor externe partijen, ter bevordering van pluriformiteit en van creatieve competitie. Een factor die de onafhankelijkheid van het media-aanbod kan bedreigen, is het feit dat deze externe partijen niet altijd volledig op de hoogte blijken te zijn van de noodzaak van volkomen onafhankelijk media-aanbod, en van de grenzen zoals de Mediawet die daarom stelt.

Lees meer