Kernwaarde

Rechtmatigheid

De legitimatie van het publieke bestel hangt in sterke mate samen met het vertrouwen van het publiek en van de politiek in de manier waarop publieke middelen worden besteed. Daarom heeft het Commissariaat voor de Media tot taak toezicht te houden op de rechtmatigheid van de bestedingen van publieke media-instellingen.