Kernwaarde

Pluriformiteit

Pluriformiteit van het media-aanbod betekent dat een grote verscheidenheid aan onderwerpen op verschillende manieren aan bod moet kunnen komen. Er moet ruimte zijn voor allerlei (doel)groepen, meningen, en verhalen. Een pluriform media-aanbod ondersteunt de vrije meningsvorming en meningsuiting.