Kernwaarde

Integriteit

Van het bestuur en de raden van toezicht van publieke media-instellingen wordt verwacht dat zij zich integer gedragen. Niet alleen door zich te richten op de bedrijfsmatige belangen van een media-instelling, maar tevens rekening te houden met de publieke belangen die ten grondslag liggen aan de Mediawet. Het Commissariaat voor de Media ziet erop toe dat deze rol wordt vervuld. Dat doen we onder meer aan de hand van de Beleidsregels governance en interne beheersing, die in 2017 zijn uitgebracht.