Evaluatie

In 2018 heeft PricewaterhouseCoopers (PwC) in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de periodieke ZBO-evaluatie uitgevoerd en afgerond. De evaluatie had betrekking op de periode 2012 – 2017 en richtte zich op de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van het Commissariaat voor de Media.

PwC concludeerde dat het Commissariaat voor de Media doeltreffend is in zijn functioneren. Het Commissariaat scoort goed op de zes beginselen van goed toezicht (selectief, slagvaardig, samenwerkend, onafhankelijk, transparant en professioneel). PwC doet een aantal aanbevelingen, die grotendeels strekken tot implementatie van maatregelen die het Commissariaat beter in staat stellen om in de toekomst de doelmatigheid van zijn organisatie extern inzichtelijk te maken. Het Commissariaat neemt de aanbevelingen van PwC ter harte en zal deze implementeren.