Kerncijfers Commissariaat voor de Media 2018

Hier treft u in het kort een beeld van het toezicht van het Commissariaat voor de Media. Naast enkele financiële indicatoren (die betrekking hebben op de werkorganisatie) komt hier het aantal onder toezicht staande instellingen en het aantal toezichtmaatregelen aan bod.

Onderwerp (Bedragen x (€ 1.000) )20182017*2016
Netto lasten6.6207.3687.528
Netto baten7.0217.2657.543
Aandeel toezichtkosten, absoluut1.8811.8231.891
als percentage van netto baten27%25%25%
Aantal onder toezicht staande instellingen
(op grond van de Mediawet)**
750769783

*2017 is voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.
 
**Totaal van alle landelijke, regionale en lokale publieke omroepen, commerciële omroepdiensten en geregistreerde commerciële mediadiensten op aanvraag.

Kengetallen

 201820172016
Formele toezichtmaatregelen Mediawet215
Formele toezichtmaatregelen Wet op de vaste boekenprijs001
Beslissingen op bezwaar1948
Bestuurlijke rechtsoordelen601
Normoverdragende gesprekken3-*-*
WOB-besluiten147
Meldingen nevenactiviteiten10287145
Aanwijzingen lokale omroepen (nieuw en hernieuwd)625053
Verleende toestemmingen commerciële mediadiensten10396146
Nieuw geregistreerde commerciële mediadiensten op aanvraag542
Toestemmingen voor evenementenzenders306341367
Publieksvragen en signalen Mediawet304367427
Aantal juridische telefonische spreekuren250250253
Aantal telefonische spreekuren voor lokale omroepen240-*-*
Vragen en signalen Vaste boekenprijs (uit publiek en sector)1.2091.2701.400
Aantal telefonische spreekuren voor de Vaste boekenprijs271-*-*

 
*niet geregistreerd
 
Voorts hebben er 5 voorlichtingsbijeenkomsten plaatsgevonden, hebben we ter voorbereiding op de voorlichtingsbijeenkomst voor commerciële mediadiensten op aanvraag gesprekken gevoerd met 5 partijen, is er een internetconsultatie georganiseerd, hebben wij 74 signalen besproken, hebben we ten minste 172 televisieprogramma’s en 84 radioprogramma’s gemonitord, hebben wij 9 signalen opgevolgd met een telefoongesprek met de omroep, en zijn in het kader van de wet op de vaste boekenprijs 17 uitgevers schriftelijk geattendeerd op de verplichting om vaste prijzen bij het Commissariaat te melden.