Bedrijfsvoering

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste gebeurtenissen op het gebied van de bedrijfsvoering beschreven. Achtereenvolgens komen aan de orde: ICT, Organisatie en Personeel en Financiën. Vervolgens wordt beschreven met welke risico’s de organisatie kan worden geconfronteerd en wordt aangegeven welke maatregelen het Commissariaat voor de Media neemt en heeft genomen om deze risico’s en de impact daarvan op de organisatie te beperken.