Activiteit

Vaste boekenprijs

De vaste boekenprijs moet ervoor zorgen dat een brede beschikbaarheid en divers aanbod wordt bevorderd. Het Commissariaat voor de Media levert met zijn toezicht een bijdrage aan het realiseren van dat cultuurpolitieke doel. Volgens de Wet op de vaste boekenprijs geldt een vaste verkoopprijs voor alle Nederlands- en Friestalige boeken en voor bladmuziek. Bij de boekhandel, via internet, of in de supermarkt, heeft een boek dan altijd dezelfde prijs. Dit biedt uitgevers de ruimte om ook minder winstgevende boeken uit te geven. Dankzij de wet kunnen boekverkopers een breed assortiment aanbieden aan hun klanten.

Het Commissariaat voor de Media houdt hier toezicht op. Naar aanleiding van een door SEA Economisch Onderzoek uitgevoerd onderzoek concludeerde de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in december 2017 dat continuering van de Wet op de vaste boekenprijs het algemeen belang dient.

Signalen en meldingen

Met regelmaat ontvangt het Commissariaat voor de Media signalen over mogelijke overtredingen van de Wet op de vaste boekenprijs. Waar ernstige verstoring van de concurrentieverhoudingen dreigt of andere serieuze maatschappelijke gevolgen te verwachten zijn, treden we op.

Ook in 2018 wist de branche het Commissariaat voor de Media goed te vinden. Er werden 1.209 vragen, klachten en meldingen behandeld. In 2018 lag de prioriteit in het toezicht op de verkoop van (licht) beschadigde boeken en het tijdig en juist melden van boekenprijzen. Het geven van voorlichting en de inzet van informele handhavingsinstrumenten bleken effectief. Zo is er dit jaar onder andere een gesprek geweest met een boekenwebwinkel. Ook werden uitgevers en importeurs soms op een informele of informatieve manier geattendeerd op de geldende regels, bijvoorbeeld als vaste boekenprijzen niet werden gemeld.

Verhoging laag btw-tarief

Per 1 januari 2019 is het lage btw-tarief verhoogd van 6 naar 9 procent. Dit is afgesproken in het Belastingplan 2019. Hierdoor is ook de btw op (papieren) boeken met 3 procent omhooggegaan. In het Belastingplan 2019 is ook een wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp) voorgesteld. De wijziging biedt uitgevers en importeurs de mogelijkheid om de vaste prijs of boekenclubprijs binnen een half jaar te wijzigen. Zo kunnen zij het effect van de btw-wijziging in deze prijzen verwerken. De aangepaste prijs mocht op een bruikbaar bedrag worden afgerond. Tot 1 februari 2019 konden de aan het nieuwe btw-tarief aangepaste boekenprijzen worden gemeld via boekenprijs.cvdm.nl.

Lees meer

Artikelen