Activiteit

Toezicht

Bij de uitoefening van zijn taak hanteert het Commissariaat voor de Media het principe van toezicht op maat. Per geval wordt de meest effectieve manier van monitoring en handhaving ingezet. We wijzen daarbij op de eigen verantwoordelijkheid van media-instellingen en -diensten. Door actuele ontwikkelingen scherpen we onze werkwijze doorlopend aan.

Met ons toezicht willen we belangrijke toezichtproblemen oplossen. Bij de prioritering houden we onder meer rekening met de mate waarin een bepaalde gedraging afbreuk kan doen aan de onafhankelijkheid, pluriformiteit, en toegankelijkheid van het media-aanbod. Drie kernwaarden die het Commissariaat voor de Media met zijn toezicht wil beschermen.

Lees meer

Artikelen