Activiteit

Mediamonitor

Sinds 2002 houdt het Commissariaat voor de Media in de jaarlijkse Mediamonitor de mediaontwikkelingen bij. Daarbij gaat de aandacht uit naar mediaconcentratie en mediagebruik in het algemeen en onafhankelijkheid en pluriformiteit van de nieuwsvoorziening in het bijzonder.

Van wie zijn de kranten, de televisie- en radiozenders, wie verzorgen de doorgifte van radio en televisie, hoe zit het met de oplages van tijdschriften, kranten, en opiniebladen? Deze Mediamonitor is vervolgens jaarlijks verschenen. Hierdoor zijn verschuivingen en veranderende verhoudingen goed zichtbaar gemaakt. Ook maken we in de Mediamonitor duidelijk welke gevolgen nieuwe wetgeving op de sector heeft.

Lees meer

Artikelen