Activiteit

Handhaving en rechterlijke uitspraken

Om ervoor te zorgen dat media-instellingen in overeenstemming met de Mediawet handelen, beschikt het Commissariaat voor de Media over verschillende instrumenten. Naast informele instrumenten zoals een voorlichtend gesprek en een waarschuwing, zijn er ook formele instrumenten zoals een boete en een last onder dwangsom. De inzet van deze instrumenten wordt per geval zorgvuldig afgewogen, waarbij rekening wordt gehouden met de aard en de impact van de overtreding en de relevante omstandigheden. Er is dus sprake van toezicht op maat.

Hierbij geldt het uitgangspunt ‘zacht als het kan, hard als het moet’. Voorlichting is een belangrijk middel om op een effectieve en efficiënte manier naleving van de Mediawet te bevorderen en overtredingen te voorkomen. Dat doen we door media-instellingen tijdig te informeren over regelgeving en beleid. Ook gaan we hierover de dialoog aan. Zo wordt kennis gedeeld, zorgen we voor toezicht op maat, én ontstaat er draagvlak voor het beleid.

Als voorlichten of informeren voor naleving van de wet niet voldoende is, kunnen we ook formele maatregelen treffen. Zo kan door het opleggen van een last onder dwangsom of een boete het gewenste gedrag worden afgedwongen.

Lees meer

Artikelen