Activiteit

Beleid en praktijkhandreikingen

Als bestuursorgaan heeft het Commissariaat voor de Media de bevoegdheid om beleidsregels vast te stellen over de wijze waarop we wettelijke voorschriften uitleggen. Op die manier geven we de mediasector zo veel mogelijk handvatten bij de naleving van de Mediawet.

Daarnaast stelt het Commissariaat voor de Media praktijkhandreikingen op, waarin geen nieuw beleid is neergelegd maar waarin aan het toezichtveld op een overzichtelijke wijze informatie wordt verstrekt over de wet, de jurisprudentie en de manier waarop media-instellingen daarmee in de praktijk kunnen omgaan.

Bij dit alles geldt uiteraard dat de verantwoordelijkheid voor naleving van de wet altijd bij de media-instellingen zelf ligt. Ook als er geen beleidsregels of praktijkhandreikingen zijn opgesteld.

Het Commissariaat voor de Media heeft zich in 2018 op diverse vlakken met beleidsontwikkeling beziggehouden, en een aantal praktijkhandreikingen ontwikkeld. We hebben daarover regelmatig contact gezocht met de sector. De meeste van deze documenten raken direct aan de onafhankelijkheid van het media-aanbod.

Lees meer

Artikelen