Toezichtthema

Het Nieuwe Kijken

In 2017 is Het Nieuwe Kijken één van de twee toezichtthema’s van het Commissariaat voor de Media. We hebben daarmee onze focus gelegd op het online domein.

Het medialandschap is volop in beweging. Uit de laatste Mediamonitor blijkt dat Nederlanders van alle leeftijden nog steeds veel (lineair) radio luisteren en televisie kijken. Ook blijkt dat steeds meer gebruik wordt gemaakt van online en on demand aanbod. Vooral door jongeren. Op de Nederlandse markt dienen zich nog telkens nieuwe aanbieders aan. De traditionele mediabedrijven ondervinden hevige concurrentie van kapitaalkrachtige internationale bedrijven. Door hun omvang en financiële slagkracht zijn internationale mediabedrijven in staat om snel te innoveren en hun positie in de markt verder uit te bouwen.

Videocontent wint snel terrein en videocampagnes doen hun intrede op sociale media. Ons toezicht op het online domein zal op termijn naar verwachting uitgebreid worden dankzij een nieuwe richtlijn van de Europese Commissie. Deze richtlijn moet nog vastgesteld worden en daarna worden omgezet in Nederlandse wetgeving. Daarna kan het Commissariaat voor de Media meer aanbieders van online videodiensten aanspreken op vermenging van redactie en commercie. Tot het zover is, kunnen gebruikers worden blootgesteld aan ongewenste commerciële beïnvloeding.

Bovengeschetste ontwikkelingen vragen van het Commissariaat voor de Media om een toezichtstrategie die meebeweegt met de risico’s binnen het online domein en daarop gerichte acties. De kernwaarden van het Commissariaat voor de Media zijn platform- en techniekonafhankelijk. We houden dan ook vanuit onze kernwaarden toezicht op het online domein. Daarbij handelen we bovendien steeds vanuit de uitgangspunten waarmee we al ons toezichtswerk benaderen: we zorgen ervoor dat we het gelijke speelveld bewaken en dat we toezicht op maat houden. In dit jaarverslag zullen wij rapporteren over de manier waarop we in 2017 invulling hebben gegeven aan dit toezichtthema.

Lees meer

Artikelen