ICT

In 2016 is de overstap gemaakt naar een Office365 omgeving. In 2017 is hier verdere invulling aan gegeven door met name maatregelen te nemen ter voorkomen van datalekken en bescherming van privacygevoelige gegevens.

Het Commissariaat voor de Media streeft naar verdere digitalisering van de werkprocessen. In dit kader is in het najaar van 2017 een aantal projecten opgestart:

  • De vervanging van het zaaksysteem Verseon. Het zaaksysteem beoogt de workflow te stroomlijnen. Het huidige systeem is verouderd en sluit onvoldoende aan op de huidige inrichting van de organisatie en de processen. Met een programma van eisen wordt in 2018 de aanbestedingsprocedure gestart. In de loop van 2018 wordt het nieuwe zaaksysteem geïmplementeerd.
  • De telefooncentrale wordt in 2018 uitgefaseerd. De organisatie stapt over naar een op VOIP-techniek gebaseerde (virtuele) telefooncentrale, waarbij vast en mobiel zijn geïntegreerd. De functionaliteiten van deze centrale sluiten nauw aan bij Office365 applicaties. Vaste werkplekken zijn niet meer nodig en zelfs in het gebouw aanwezig zijn, is niet langer noodzakelijk. De verwachting is dat de flexibiliteit daarmee aanzienlijk wordt vergroot.
  • In 2017 is geïnvesteerd in een smartboard waarmee eenvoudiger presentaties kunnen worden gegeven. Het smartboard is in het ICT-netwerk van de organisatie opgenomen waardoor het eenvoudig is om de op een eigen device gemaakte presentatie te delen met anderen.

Er zijn stappen gezet om het digitale loket uit te breiden en het gebruik daarvan te vereenvoudigen. In 2018 wordt ook het loket voor meldingen van de Vaste Boekenprijs gemoderniseerd.