Kerncijfers Commissariaat voor de Media 2017

Hier vindt u in het kort een beeld van het toezicht van het Commissariaat voor de Media. Naast enkele financiële indicatoren (die betrekking hebben op de werkorganisatie) komt hier het aantal onder toezicht staande instellingen en het aantal toezichtmaatregelen aan bod.

Onderwerp (Bedragen x (€ 1.000) )201720162015
Netto lasten7.3687.5286.808
Netto baten7.2657.5436.889
Aandeel toezichtkosten, absoluut1.8231.8911.955
als percentage van netto baten25%25%28%
Aantal onder toezicht staande instellingen
(op grond van de Mediawet)*
769783731

* Is berekend door op te tellen: alle landelijke, regionale en lokale publieke omroepen, commerciële omroepdiensten en geregistreerde commerciële mediadiensten op aanvraag.

Kengetallen

 201720162015
Formele toezichtmaatregelen Mediawet154
Formele toezichtmaatregelen Wet op de vaste boekenprijs010
Beslissingen op bezwaar486
Bestuurlijke rechtsoordelen011
WOB-besluiten479
Meldingen nevenactiviteiten87145171
Aanwijzingen lokale omroepen (nieuw en hernieuwd)505355
Verleende toestemmingen commerciële mediadiensten9614679
Nieuw geregistreerde commerciële mediadiensten op aanvraag4215
Toestemmingen voor evenementenzenders341367275
Publieksvragen en signalen Mediawet367427484
Aantal telefonische spreekuren voor de sector250253251
Vragen en signalen Vaste boekenprijs (uit publiek en sector)127014001334

 
In 2017 koos het Commissariaat voor de Media onder meer voor het toezichtthema Huis op Orde. Gezien de aard van dat thema hebben wij sterk ingezet op contact met de sector. We hebben beleidsregels tot stand gebracht in overleg met de sector en we hebben voorlichting gegeven over de inhoud van die beleidsregels, vanuit de overtuiging dat dit in sterke mate bijdraagt aan internalisering van de norm en van de effectiviteit van toezicht.
 
Zoals in dit jaarverslag te lezen valt, geldt ditzelfde voor de invulling die we hebben gegeven aan ons andere toezichtthema, het online domein. Daar waar wij nog geen wettelijk (sanctie)instrumentarium ter beschikking hebben, hebben wij op andere wijze – doelgericht – ingezet op transparantie en bescherming van minderjarigen in het online domein. Bijvoorbeeld door YouTubers te helpen zelfregulering tot stand te brengen.
 
In 2017 heeft het Commissariaat voor de Media ook diverse andere rondetafelsessies en voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. Het waren er dertien in totaal.