Bedrijfsvoering

Als moderne toezichthouder houdt het Commissariaat voor de Media vanuit zijn kernwaarden toezicht op de media. Onze medewerkers werken met grote betrokkenheid aan het beschermen van onafhankelijke, pluriforme, en toegankelijke media.

Het Commissariaat voor de Media heeft de afgelopen jaren in belangrijke mate geïnvesteerd in de interne organisatie en de bedrijfsvoering. Deze investeringen hebben ertoe geleid dat de organisatie efficiënt is ingericht en effectief op het toezichtveld kan reageren. Door de toenemende complexiteit van en dynamiek in het toezichtveld in combinatie met het krappe bekostigingsniveau en dito bezetting, is een groot beroep gedaan op de flexibiliteit van de medewerkers. In de gevallen waarin een frictie ontstond tussen werkaanbod en beschikbaarheid van medewerkers is een beroep gedaan op externe inhuur.