Toezicht op grond van Mediawet BES

Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op de naleving van de wettelijke mediaregels op Bonaire, Sint Eustatius, en Saba. In 2012 is een medewerker van de Rijksdienst Caribisch Nederland aangewezen om namens het Commissariaat voor de Media de werkzaamheden ter plaatse uit te voeren en treedt op als eerste aanspreekpunt. Zo is het Commissariaat voor de Media voor de media-instellingen op de eilanden continu aanspreekbaar.

Het Commissariaat voor de Media had in 2016 controles verricht op uitzendingen van de media-instellingen op de eilanden. Uit die controles bleek dat het merendeel zich aan de Mediawet BES hield. Op een beperkt aantal punten werden er overtredingen geconstateerd.

De media-instellingen zijn daarom in 2017 gewezen op deze geconstateerde overtredingen en nader geïnformeerd over de regelgeving. Het Commissariaat voor de Media heeft in 2017 opnieuw inhoudelijke controles uitgevoerd om na te gaan of de media-instellingen vorderingen maken in het naleven van de regelgeving. Over de uitkomsten van deze controles worden de media-instellingen in 2018 geïnformeerd.

Tags bij deze pagina