15 jaar zicht op media

2017 was het jaar waarin het Commissariaat voor de Media stilstond bij het 15-jarig bestaan van zijn Mediamonitor. Het jubileumboek ’15 jaar Mediamonitor, van mediaconcentratie tot mediagebruik’ verscheen in juni 2017. Daarin zijn de belangrijkste ontwikkelingen samengevat. De conclusie is helder: de pluriformiteit van de media in Nederland is steeds minder vanzelfsprekend.

Van mediaconcentratie naar nieuwsgebruik

Tijdens het Media Jaarcongres 2017 heeft voorzitter van het Commissariaat voor de Media, Madeleine de Cock Buning erop gewezen dat, in tijden van fake news en filter bubbel, een wakend oog op de pluriformiteit en onafhankelijkheid van de informatievoorziening belangrijker dan ooit is. Zij hees de stormbal voor de pluriformiteit van de media in Nederland. De terugblik op de sterke toename van concentraties op de traditionele mediamarkten in Nederland en de opkomst van onder andere Facebook en Google was ook aanleiding om vooruit te blikken.

Ervan uitgaande dat onafhankelijkheid en pluriformiteit van de nieuwsvoorziening belangrijker dan ooit zijn, zet het Commissariaat voor de Media in zijn Mediamonitor vanaf 2017 extra in op een digital first strategie.

De bereikgegevens van de mediadiensten en de marktaandelen op de relevante mediamarkten worden vanaf nu op de website mediamonitor.nl regelmatig bijgewerkt. Maar ook inhoudelijk wordt meer de focus gelegd op de toenemend digitale nieuwsmarkt. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met Reuters.
Vanaf 2018 publiceert het Commissariaat voor de Media jaarlijks in juni een uitgebreide analyse van Reuters Digital News Report in Nederland.