Last onder dwangsom NPO

In maart 2017 heeft het Commissariaat voor de Media de NPO een last onder dwangsom opgelegd. Dit is gedaan wegens het overtreden van het dienstbaarheidsverbod en wegens het niet melden van nevenactiviteiten.

Aanleiding hiervoor was een handhavingsverzoek over afspraken die de publieke radiozenders NPO Radio 2 en 3FM maken met onder andere concertorganisatoren en evenementenbureaus. Het Commissariaat voor de Media heeft dit onderzocht, en daaruit bleek dat dat de actieweken in nauw overleg met de concertorganisatoren en evenementenbureaus waren gepland. Daarbij vond afstemming plaats over de inhoud van de radioprogramma’s. Daarmee heeft de NPO het dienstbaarheidsverbod overtreden en deze partijen een concurrentievoordeel geboden. Daarnaast is geconstateerd dat de NPO de logo’s van Radio 2 en 3FM in licentie heeft gegeven zonder de vereiste voorafgaande toestemming voor deze nevenactiviteiten.

Onafhankelijkheid media-aanbod

Onafhankelijkheid betekent onder meer dat kijkers en luisteraars erop moeten kunnen vertrouwen dat programma’s van publieke media-instellingen niet door commerciële belangen zijn gekleurd. Het Commissariaat voor de Media wil voorkomen dat kijkers en luisteraars, zonder dat zij dat in de gaten hebben, commercieel worden beïnvloed. Daar is in het geval van de actieweken van NPO Radio 2 en 3FM wel sprake van. In ruil voor gratis promotie in radioprogramma’s voor concerten en nieuwe cd’s kregen de zenders concertkaarten en cd’s om weg te geven. Daarom heeft het Commissariaat voor de Media een last onder dwangsom opgelegd. De NPO heeft tegen dit besluit bezwaar gemaakt.