EPRA en Contact Comité

Naast ERGA is het Commissariaat voor de Media actief in EPRA (European Platform of Regulatory Authorities). Dit is een Europees platform van mediatoezichthouders, waarin ook niet EU-landen zijn vertegenwoordigd. EPRA is informeler van opzet dan ERGA en bespreekt vooral concrete uitvoeringskwesties. In 2017 vonden twee vergaderingen plaats. Tijdens deze vergaderingen is er gesproken over nieuws in het digitale tijdperk, de rol van toezichthouders bij het bewaken van de objectiviteit en onafhankelijkheid van nieuws, en mediawijsheid van kinderen bij online reclame.

Contact Comité

Het Commissariaat voor de Media ondersteunt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bij deelname aan het Contact Comité. In dit overlegorgaan, dat wordt voorgezeten door de Europese Commissie, zijn alle EU-lidstaten vertegenwoordigd. Zij spreken voornamelijk op beleidsmatig niveau met elkaar over de interpretatie en de toepassing van de richtlijn. Het Contact Comité nam in 2017 de evenementenlijsten van Hongarije en Ierland aan. Dit zijn lijsten die lidstaten volgens de richtlijn kunnen opstellen om ervoor te zorgen dat de verslaggeving van belangrijke sport- en culturele evenementen voor het grote publiek toegankelijk blijft. Ook is in het Contact Comité gesproken over de wijziging van de richtlijn voor audiovisuele mediadiensten en een studie naar de promotie van Europese producties in de Europese Unie.

Bilaterale bezoeken

In 2017 heeft het Commissariaat voor de Media diverse delegaties uit andere landen ontvangen. De voorzitter van de mediatoezichthouder uit Saoedi-Arabië wisselde met de voorzitter van het Commissariaat voor de Media van gedachten over de stimulering van lokale media. De gasten haalden veel inspiratie uit de ervaringen binnen ERGA. Ze overwegen in de Golfregio ook een samenwerkingsplatform van mediatoezichthouders op te richten.

Delegaties van de Zwitserse, Duitse, en de Luxemburgse mediatoezichthouders bezochten het Commissariaat voor de Media. Er werd onder meer gesproken over wetshandhaving in het online domein en hoe je als toezichthouder effectief kunt optreden binnen nieuwe rechtsgebieden. Dit mede gezien de aanstaande wijziging van de AVMD-richtlijn.

Ook een delegatie van de Korea Communications Commission bezocht het Commissariaat voor de Media. Tijdens die ontmoeting is uitvoerig ingegaan op de regulering en financiering van de nationale publieke media-instellingen, een bijzonder actueel toezichtsthema in Zuid-Korea.

In december hield het Commissariaat voor de Media een bijeenkomst vanwege de ERGA Academy. Deze bijeenkomst was gericht op nieuw aangetreden voorzitters en bestuursleden van mediatoezichthouders in Europa. Vertegenwoordigers van de media-autoriteiten uit Zweden, Noorwegen, Letland, Griekenland, Malta, en Cyprus kwamen op bezoek in Hilversum. Er is gesproken over nieuwe toezichtstrategieën voor de mediasector en hoe de effectiviteit van het toezicht kan worden vergroot.