Brochure samenwerking van publieke omroepen met andere partijen

Op 30 juni 2017 publiceerde het Commissariaat voor de Media de brochure ‘Samenwerking van publieke omroepen met andere partijen’. In deze uitgave worden de regels voor samenwerkingen tussen de publieke media-instellingen en andere partijen verduidelijkt. Met deze uitgave willen we bijdragen aan een toekomstbestendige, onafhankelijke en pluriforme Nederlandse mediasector. In diverse bijeenkomsten heeft het Commissariaat voor de Media zijn beleid nog eens extra toegelicht aan de landelijke en regionale publieke media-instellingen.

Input van de sector

In 2016 heeft het Commissariaat voor de Media een eerste versie van de uitgave opgesteld en ter consultatie aangeboden op zijn website. Diverse partijen hebben een reactie gegeven. In 2017 is deze input verwerkt. De uitgave ‘Samenwerking van publieke omroepen met andere partijen’ is hier het resultaat van.

Duidelijk stroomschema

Via een stroomschema kunnen media-instellingen nu eenvoudig zien welke regels op hun specifieke situatie van toepassing zijn. Er is nu bovendien slechts één meldingsformulier voor alle toegestane samenwerkingen met (media)bedrijven, culturele instellingen en erkende onderwijsinstellingen. De brochure maakt ook duidelijk in welke gevallen een samenwerking niet hoeft te worden gemeld. Ook zijn de stappen beschreven, die in elk specifiek geval moeten worden gezet.

Voor medewerkers media-instellingen

De brochure is in de eerste plaats bedoeld voor medewerkers van landelijke, regionale of lokale publieke media-instellingen, die een samenwerking willen aangaan . Denk hierbij aan een regionale media-instelling die samen met een regionaal dagblad een nieuwsapp wil ontwikkelen, of met een culturele instelling een festival wil organiseren. Ook (potentiële) samenwerkingspartners, zoals (media)bedrijven, culturele instellingen of erkende onderwijsinstellingen, kunnen gebruikmaken van de brochure, om samenwerkingsmogelijkheden met publieke media-instellingen te verkennen.

Verruiming regelgeving

Naast de verduidelijking van de regels in de brochure is ook een aantal verbeteringen in de regelgeving doorgevoerd. De Beleidsregels Nevenactiviteiten zijn op een aantal punten verruimd. Zo mogen publieke media-instellingen nu ook eenmalige (samenwerkings)projecten en gelijkwaardige samenwerkingen in de vorm van nevenactiviteiten aangaan met erkende onderwijsinstellingen. Voor eenmalige samenwerkingen geldt bovendien dat geen voorafgaande melding meer nodig is. Dit was al het geval voor mediabedrijven en culturele instellingen. Bovendien is de termijn voor gelijkwaardige exclusieve samenwerking verlengd van drie naar vier jaar.

Tags bij deze pagina