Bescherming minderjarigen

Kinderen moeten veilig naar audiovisuele media kunnen kijken. Ook in 2017 heeft het Commissariaat voor de Media zich hiervoor ingezet. Dit doen we door toezicht te houden op beelden die ernstig schadelijk kunnen zijn voor kijkers jonger dan 16 jaar. Ook houden we metatoezicht op Kijkwijzer. Dit systeem waarschuwt tot welke leeftijd een programma of film voor kinderen schadelijk kan zijn.

Gezien de focus op Het Nieuwe Kijken, een van onze twee toezichtthema’s in 2017, kreeg online bescherming van minderjarigen speciale aandacht. We zijn ons ervan bewust dat juist kinderen steeds meer on demand en via online platforms, zoals YouTube, media kijken. Dat stelt nieuwe eisen aan de benodigde bescherming tegen schadelijke beelden. We denken dan ook op verschillende manieren mee over de bescherming van online kijkers jonger dan 16 jaar.

Zo overlegden we dit jaar in Europees verband intensief met andere mediatoezichthouders en betrokken marktpartijen en adviseerden we de Europese Commissie. Meer over de Europese ontwikkelingen rond de bescherming van minderjarigen op online platforms staat bij internationale samenwerking.

In 2017 hebben we YouTubers met succes gestimuleerd om transparanter te zijn over reclame die zij in hun video’s maken. Zij hebben met hun Social Code: YouTube een mooie vorm van zelfregulering ontwikkeld die bijdraagt aan het beschermen van kinderen tegen onbewuste commerciële beïnvloeding.

Toezicht op ernstig schadelijk media-aanbod

In het online domein kunnen kinderen relatief makkelijk in aanraking komen met ernstig schadelijk beeldmateriaal. Als dit on demand zonder afscherming wordt aangeboden, kan het Commissariaat voor de Media hiertegen optreden. Als we vermoeden dat media-aanbod mogelijk ernstig schadelijk is voor kinderen onder de zestien jaar, dan leggen we dit ter beoordeling voor aan de Adviescommissie Ernstige Schade. De leden van deze adviescommissie zijn deskundigen uit verschillende disciplines, zoals kinder- en jeugdpsychologie, communicatiewetenschappen of strafrecht. De adviescommissie beoordeelt of er daadwerkelijk sprake is van ernstig schadelijk materiaal. Als blijkt dat dat zo is, kan het Commissariaat voor de Media overgaan tot handhaving. Daarbij kiezen we het meest passende instrument.

In 2017 behandelde de rechtbank Gelderland het beroep van een commerciële mediadienst op aanvraag tegen een eerder door het Commissariaat voor de Media opgelegde sanctie. Deze boete was opgelegd wegens het niet afgeschermd aanbieden van ernstig schadelijke beelden. De rechtbank heeft op 13 maart 2018 uitspraak gedaan in deze zaak. De rechtbank deelt het oordeel van het Commissariaat voor de Media dat de video’s ernstige schade kunnen toebrengen aan kinderen onder de 16 jaar en dat het Commissariaat voor de Media hiervoor terecht een boete heeft opgelegd. Meer hierover staat bij Beroep ernstige schade.

Metatoezicht op Kijkwijzer

In 2017 heeft het Commissariaat voor de Media het kwaliteitsniveau van Kijkwijzer opnieuw positief beoordeeld. De classificaties en de toepassing van Kijkwijzer zijn op niveau gebleven en op sommige punten zelfs verbeterd. Kijkwijzer heeft zich verder ontwikkeld. Deze ontwikkeling draagt bij aan de betrouwbaarheid en toekomstbestendigheid. Tot deze conclusie kwamen we als metatoezichthouder op de Kijkwijzer. In onze rapportage aan de staatssecretaris over dat metatoezicht hebben we in 2017 aandacht gevraagd voor een zo breed mogelijke en techniekneutrale toepassing van Kijkwijzer in het online domein. Daarnaast hebben wij op enkele onderdelen aangegeven dat verdere verbetering nodig is.

Het NICAM en het Commissariaat voor de Media hebben in 2017 besloten om de afspraken over het (meta)toezicht te evalueren. Waar dat nodig is, passen we de afspraken aan. Dit doen we om bij te dragen aan een sterke en toekomstbestendige Kijkwijzer.

Tags bij deze pagina