Beleidsregels reclame publieke media-instellingen

In december 2017 heeft het Commissariaat voor de Media een rondetafelsessie gehouden over het gebruik van pre-rolls door publieke media-instellingen. Pre-rolls zijn reclamevideo’s die voorafgaand aan online media-aanbod worden afgespeeld. We hebben zowel publieke als commerciële stakeholders de gelegenheid geboden hun ervaringen met en mening over het gebruik van pre-rolls door publieke media-instellingen te delen. De inzichten die tijdens de rondetafelsessie zijn verkregen, worden meegenomen in de evaluatie van het beleid over pre-rolls.

Het Nieuwe Kijken

Gezien de technologische ontwikkelingen, veranderend mediagebruik, en veranderende verdienmodellen achten we het wenselijk het beleid over pre-roll advertenties bij publiek media-aanbod (pre-rolls) te evalueren en zoveel als mogelijk te verduidelijken. De norm dat reclame bij publiek media-aanbod beperkt moet zijn in hoeveelheid en duur, en niet overheersend mag zijn, blijft daarbij gehandhaafd. De evaluatie heeft betrekking op de concrete invulling van die norm in de huidige praktijk.

Tags bij deze pagina