Aanwijzing regionale en lokale publieke media-instellingen

In 2017 heeft het Commissariaat voor de Media opnieuw Stichting Omroep Limburg (SOL) voor een periode van vijf jaar aangewezen als de regionale publieke omroep voor de provincie Limburg.

In 2017 heeft het Commissariaat voor de Media 50 lokale publieke media-instellingen aangewezen. Daarnaast heeft het Commissariaat voor de Media beslist in een bezwaarprocedure over de aanwijzing van een lokale omroep in de gemeente Aalten.

Bij de aanwijzing van een lokale publieke media-instelling zijn redactionele onafhankelijkheid en een representatief orgaan dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt. (programmabeleidbepalende orgaan) belangrijke aandachtspunten. Aanwijzingen worden gedaan na een advies van de betreffende gemeenteraad. Mits goed onderbouwd, speelt het advies van de gemeenteraad bij de beslissing tot aanwijzing een doorslaggevende rol. Het Commissariaat voor de Media ziet toe op de adviesprocedure van de gemeente en verleent aanwijzingen.

De afgelopen jaren laat het aantal lokale publieke media-instellingen in Nederland een lichte daling zien. Deze daling zet zich in 2017 voort. De daling wordt vooral veroorzaakt door het samenvoegen van kleine gemeenten. Deze nieuwe, grotere gemeente beschikt dan slechts over één nieuwe, lokale publieke media-instelling. Ook constateert het Commissariaat voor de Media een toenemend aantal meervoudige aanvragen. Dat betekent dat een lokale publieke media-instelling in meerdere gemeenten actief is. De inspanningen van OLON/NLPO en VNG om tot grotere streekomroepen te komen, waren in 2017 nog niet duidelijk waarneembaar in de cijfers.

Gemeenten met/zonder lokale media-instelling (landelijk)201720162015
Gemeenten in Nederland388390393
Gemeenten met lokale media-instelling355358360
Gemeenten zonder lokale media-instelling333233
Lokale media-instellingen (totaal)258259267
Lokale media-instellingen voor meerdere gemeenten575758
Gemeentelijke herindeling201720162015
Gemeenten heringedeeld3516
Nieuwe gemeenten gevormd126
Aanwijzingen lokale omroepen201720162015
Hernieuwde aanwijzingen464949
Nieuwe aanwijzingen446
Afgewezen aanvragen9136
Intrekkingen364
Gebiedsuitbreidingen/fusie242
Pbo-onderzoeken239
Verlopen aanwijzingen126
Van rechtswege vervallen aanwijzingen436
Aanvraagprocedure stopgezet op verzoek aanvrager6212
Onderzoeken start uitzendingen art. 2.68 Mediawet11*
Gemeenten met/zonder lokale media-instelling (per provincie)Gemeenten in provincieGemeenten met lokale publieke media-instelling% gemeenten met lokale publieke media-instelling
Drenthe12975
Flevoland6467
Friesland241771
Gelderland545194
Groningen232087
Limburg333297
Noord-Brabant646398
Noord-Holland484594
Overijssel2525100
Utrecht262181
Zeeland13969
Zuid-Holland605998
Totaal38835591