Activiteit

Handhaving en rechterlijke uitspraken

Om ervoor te kunnen zorgen dat media-instellingen zich aan de Mediawet houden, beschikt het Commissariaat voor de Media over verschillende instrumenten. Deze variëren van voorlichtende gesprekken tot schriftelijke waarschuwingen en, indien nodig, oplegging van boetes of van een last onder dwangsom. De inzet van deze instrumenten wordt per geval zorgvuldig afgewogen: toezicht op maat.

Hierbij geldt het uitgangspunt ‘zacht als het kan, hard als het moet’. Voorlichting is een belangrijk middel om op een effectieve en efficiënte manier de Mediawet te handhaven en overtredingen te voorkomen. Dat doen we door media-instellingen tijdig te informeren over beleid en regels. Ook gaan we hierover de dialoog aan. Zo worden kennis en kunde gedeeld, zorgen we voor toezicht op maat, én ontstaat er draagvlak voor het beleid.

Als voorlichting voor naleving van de wet niet voldoende is, kunnen we ook hardere maatregelen treffen. Zo kan door het opleggen van een boete of een last onder dwangsom het gewenste gedrag worden afgedwongen.

Lees meer

Artikelen