Activiteit

Beleid

Als bestuursorgaan heeft het Commissariaat voor de Media de bevoegdheid om beleidsregels vast te stellen over de wijze waarop we wettelijke voorschriften uitleggen. Op die manier geven we de mediasector zo veel mogelijk handvatten bij de naleving van de Mediawet. Daarbij geldt uiteraard dat de verantwoordelijkheid voor naleving van de wet altijd bij de media-instellingen zelf ligt. Ook als er geen beleidsregels zijn opgesteld.

Het Commissariaat voor de Media heeft zich in 2017 op diverse vlakken met beleidsontwikkeling beziggehouden. We hebben daarover regelmatig contact gezocht met de sector. Een bijzonder beleidsontwikkelingstraject waarmee wij ons hebben beziggehouden vanuit onze toezichtfocus op het Nieuwe Kijken, betreft het ondersteunen van YouTubers bij het ontwikkelen van zelfregulering.

Lees meer

Artikelen