Toezichtthema’s 2017

Door de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van het media-aanbod te beschermen, draagt het Commissariaat voor de Media bij aan de verwezenlijking van het principe van de vrijheid van informatie, een van de pijlers onder de democratie.

Het Commissariaat voor de Media bepaalt jaarlijks de strategische thema's die centraal staan bij het toezicht in het volgende jaar, bij het adviseren van de bewindspersoon van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en bij het voorlichten van bestaande en nieuwe aanbieders van media-aanbod. Voor het jaar 2017 hebben we gekozen voor de thema's Het Nieuwe Kijken en Huis op Orde. Via de jaarlijkse toezichtbrief zijn de bewindspersoon van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de mediasector hierover geïnformeerd.

2017 in vogelvlucht

Ontdek het jaarverslag

Weergeven: Kernwaarden Activiteiten