Toezichtthema

Beschermen

In een medialandschap dat volop in ontwikkeling is, zijn onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van het media-aanbod niet vanzelfsprekend. Het is de taak van het Commissariaat als toezichthouder om de kijker te beschermen door deze kernwaarden te waarborgen. De bescherming van de kijker staat dan ook centraal in het werk van het Commissariaat in 2016.

Mede als gevolg van bezuinigingen zien publieke omroepen zich steeds meer genoodzaakt een deel van hun inkomsten zelf te genereren. Het Commissariaat ziet erop toe dat hierbij de onafhankelijkheid van het media-aanbod en de transparantie over geldstromen niet in het gedrang komen.

Het bewaken van de onafhankelijkheid van het media-aanbod en transparantie over de herkomst van geldstromen in tijden van bezuiniging, is leidend bij het toezicht door het Commissariaat op de rechtmatigheid van de bestedingen en op de herkomst van financiering van het media-aanbod.

De beleidsregels die het Commissariaat in 2016 ontwikkelt, waaronder die op het gebied van sponsoring en vermijdbare uitingen in het media-aanbod, moeten er toe leiden dat de kijker op duidelijke wijze wordt geïnformeerd en dat de onafhankelijkheid van het media-aanbod wordt gewaarborgd.

De minderjarige kijker verdient in het bijzonder bescherming, tegen confrontatie met (ernstig) schadelijke beelden. Ook op deze bescherming richt het Commissariaat in 2016 zijn activiteiten, zowel op nationaal als op internationaal niveau.

Het Commissariaat onderhoudt vanuit zijn toezichthoudende rol contacten met interne toezichthouders. Voor de Raden van Toezicht van publieke omroepen is een belangrijke rol weggelegd om ervoor te zorgen dat het media-aanbod van de publieke omroep onafhankelijk, pluriform en toegankelijk is. De Raden van Toezicht van publieke omroepen moeten erop toezien dat deze media-instellingen niet alleen oog hebben voor bedrijfsmatige belangen, maar ook voor de publieke belangen die ten grondslag liggen aan de Mediawet. Daarom moet de bestuurlijke organisatie goed zijn ingericht.

Lees meer