Kernwaarde

Onafhankelijkheid

Onafhankelijkheid betekent dat kijkers en luisteraars moeten kunnen rekenen op onafhankelijke berichtgeving, op informatie die niet is gekleurd door politieke of commerciële belangen. Niet voor niets is onafhankelijke informatie één van de pijlers onder onze democratie. Als toezichthouder op de audiovisuele media ziet het Commissariaat erop toe dat er een duidelijke scheiding bestaat tussen redactie enerzijds en commercie en politiek anderzijds. Onafhankelijkheid betekent onder meer dat publieke omroepen volledig vrij moeten zijn om over de inhoud van hun programma’s te beslissen. Ze mogen zich niet dienstbaar maken aan derden. En voor zover media-aanbod, uiteraard binnen de grenzen van de Mediawet, wordt gesponsord of sprake is van bijvoorbeeld productplaatsing, moet dit voor de kijker helder zijn.

Artikelen