Kernwaarde

Integriteit

Van het bestuur en de raden van toezicht van publieke media-instellingen wordt verwacht dat zij zich niet alleen richten op de bedrijfsmatige belangen van een media-instelling, maar tevens rekening houden met de publieke belangen die ten grondslag liggen aan de Mediawet. Het Commissariaat ziet erop toe dat deze rol vervuld wordt.

Artikelen