Kerncijfers Commissariaat voor de Media 2016

Hier treft u in het kort een beeld van het toezicht van het Commissariaat. Naast enkele financiële indicatoren (die betrekking hebben op de werkorganisatie) komt hier het aantal onder toezicht staande instellingen en het aantal toezichtmaatregelen aan bod.

Onderwerp (Bedragen x (€ 1.000) )2016201520142013
Netto lasten7.5286.8086.7346.121
Netto baten7.5436.8896.7766.446
Aandeel toezichtkosten, absoluut1.8911.9551.7061.547
als percentage van netto baten25%28%25%24%
Aantal onder toezicht staande instellingen
(op grond van de Mediawet)*
783731750771
* Is berekend door op te tellen: alle landelijke, regionale
en lokale publieke omroepen, commerciële omroepdiensten
en geregistreerde commerciële mediadiensten op aanvraag.

Overzicht toezichtmaatregelen

Mediawet2016201520142013
Opgelegde boetes2322
Opgelegde lasten onder dwangsom0040
Ingetrokken toestemmingen / aanwijzingen3110
Opgelegde aanwijzingen0010
Totaal aantal formele toezichtmaatregelen Mediawet5482
Wet vaste boekenprijs2016201520142013
Opgelegde boetes1059
Totaal aantal formele toezichtmaatregelen1059
Wet vaste boekenprijs

Verdere kengetallen

 2016201520142013
Beslissingen op bezwaar861620
Bestuurlijke rechtsoordelen1114
WOB besluiten79811
Overige besluiten3748
Meldingen nevenactiviteiten145171165184
Aanwijzingen lokale omroepen (nieuw en hernieuwd)53555274
Verleende toestemmingen commerciële mediadiensten1467998101
Nieuw geregistreerde commerciële mediadiensten op aanvraag2157-
Toestemmingen voor evenementenzenders367275196130
Publieksvragen en signalen Mediawet427484384n.b.
Aantal telefonische spreekuren voor de sector253251252250
Vragen en signalen Vaste boekenprijs (uit publiek en sector)140013341050n.b.