Wetswijziging Wet op de vaste boekenprijs

Het Commissariaat heeft tot taak voorgenomen wetswijzigingen te beoordelen op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. In 2015 heeft het ministerie meerdere voorgenomen wijzigingen van de Wet op de Vaste Boekenprijs voorgelegd aan het Commissariaat. De uiteindelijke wetswijzigingen treden op 1 juli 2016 in werking.

Zo is er een ruimere definitie van het begrip ‘boek’ gekomen. Deze vernieuwing maakt combinaties van papieren boeken en elektronische diensten, zoals e-boeken of apps blijvend mogelijk. Daarnaast zorgt de wetswijziging ook voor aangepaste regels rond elektronische diensten, downloadcodes en boekenclubprijzen. Bovendien gelden nieuwe regels voor het melden van boeken en voor het leveren van muziekuitgaven aan de Koninklijke Bibliotheek.