Samenwerking Q-Music en Radio Limburg

De rechtbank Midden-Nederland behandelt in 2016 eveneens het beroep van RadioCorp tegen het besluit van het Commissariaat over de vermeende verbondenheid van Q-Music Nederland en Radio Limburg. De rechtbank oordeelt dat het Commissariaat het handhavingsverzoek van RadioCorp terecht heeft afgewezen. Het enkele feit dat Radio Limburg het radioprogramma van Q-Music Nederland integraal overneemt en uitzendt, leidt niet automatisch tot een verboden verbondenheid. Uit de productieovereenkomst blijkt dat Radio Limburg zelf beslist over vorm en inhoud van het regiogerichte media-aanbod. De keuze voor het doorgeven van het programma-aanbod van Q-Music betekent niet dat Q-Music in belangrijke mate het beleid van Radio Limburg kan bepalen of aanmerkelijke invloed uitoefent op dat beleid.

De rechtbank oordeelt dat er evenmin sprake is van verbondenheid vanwege vennootschapsrechtelijke banden tussen Q-Music en Radio Limburg. Tot slot blijkt ook uit de salesovereenkomst dat Q-Music weliswaar de verkoop van advertentieruimte voor Radio Limburg verzorgt, maar dat Q-Music deze werkzaamheden moet verrichten volgens een door Radio Limburg opgesteld commercieel plan. De rechtbank oordeelt daarom dat er geen sprake is van een situatie waarin Q-Music aanmerkelijke invloed heeft op de inhoud van het beleid van Radio Limburg.