Nieuwe beleidsregels toegestane vermijdbare uitingen en sponsoring

Het Commissariaat ziet erop toe dat de scheiding tussen redactie en commercie gewaarborgd blijft. Daarmee wordt de onafhankelijkheid van het media-aanbod beschermd. Dit is niet alleen belangrijk voor de kijker, maar ook voor redacteuren en programmamakers. Zij moeten altijd onafhankelijk en zelfstandig hun werk kunnen doen, ook als het programma (mede) door derden gefinancierd is of als het productplaatsing bevat.

Zowel het medialandschap als de regelgeving zijn voortdurend in beweging. Daarbij geldt dat bescherming moet worden geboden aan partijen die dat nodig hebben. Zo moet de kijker worden beschermd tegen verborgen commerciële boodschappen.

In 2016 stelt het Commissariaat daartoe de Regeling toegestane vermijdbare uitingen 2016 en de Regeling sponsoring publieke media-instellingen 2016 vast. Begin juli organiseert het Commissariaat twee drukbezochte voorlichtingsbijeenkomsten over deze regelingen. Daarbij zijn vertegenwoordigers van landelijke, regionale en lokale publieke omroepen en producenten aanwezig. Tijdens de bijeenkomsten wordt ook aandacht besteed aan sluikreclame en productplaatsing. De reacties van de omroepen tijdens deze bijeenkomsten worden meegenomen in een evaluatie van deze regelingen.

Op 1 augustus 2016 treden de regelingen in werking. Zij bieden een verduidelijking van de wettelijke regels voor vermijdbare uitingen en sponsoring. Deze regels zijn er om de kijker te beschermen tegen verborgen commerciële boodschappen in het media-aanbod. Weliswaar zijn bepaalde uitingen van sponsoren in het media-aanbod toegestaan, maar alleen onder strikte voorwaarden. Daarbij moet voor de kijker altijd helder zijn dat sprake is van sponsoring, om misleiding te voorkomen. De regels van het Commissariaat verduidelijken de voorwaarden waaronder sponsoring mogelijk is. Zij doen een beroep op de publieke omroepen om duidelijk te maken dat het media-aanbod met een bijdrage van de sponsor tot stand is gekomen.

Tags bij deze pagina