Activiteit

Wet op de vaste boekenprijs

De Wet op de vaste boekenprijs heeft tot doel een brede beschikbaarheid en pluriform aanbod van boeken te bevorderen. De wet verplicht uitgevers de verkoopprijs voor een boek vast te stellen, zodra dit in de verkoop wordt gebracht. Hierdoor heeft een boek altijd dezelfde prijs, bij de boekhandel, internetverkoper of supermarkt. Dit biedt uitgevers de ruimte om ook minder winstgevende boeken uit te geven. Dankzij de wet kunnen boekverkopers een breed assortiment aanbieden aan hun klanten. De wet geldt alleen voor Nederlands- en Friestalige boeken en is ook van toepassing op bladmuziekuitgaven.

Het Commissariaat levert door toezicht op naleving van de wet een bijdrage aan het realiseren van het doel. Met regelmaat ontvangt het Commissariaat signalen over mogelijke overtredingen en treedt het op waar verstoring van de concurrentieverhoudingen of andere ongewenste gevolgen dreigen.

Lees meer

Artikelen