Activiteit

Toezicht

Bij de uitoefening van zijn taak hanteert het Commissariaat het principe van toezicht op maat. Per geval wordt de meest effectieve manier van monitoring en handhaving ingezet. Waarbij de eigen verantwoordelijkheid van media-instellingen en -diensten voorop staat. Deze werkwijze wordt doorlopend aangescherpt op basis van actuele ontwikkelingen.

Door middel van toezicht en handhaving wil het Commissariaat belangrijke toezichtproblemen oplossen. Bij de prioritering houdt het Commissariaat onder meer rekening met de mate waarin een bepaalde gedraging afbreuk kan doen aan de kernwaarden die het Commissariaat met zijn toezicht wil beschermen: onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van het media-aanbod. Zie ook deze omschrijving van de wijze waarop het Commissariaat toezicht houdt.

Artikelen