Activiteit

Mediamonitor

Het Commissariaat heeft als wettelijke taak om de ontwikkelingen op de verschillende mediamarkten nauwgezet te volgen. Sinds 2001 wordt hiervan verslag gedaan in de jaarlijkse Mediamonitor. Centraal daarin staan zowel de concentratie als de diversiteit van de afzonderlijke mediamarkten, die de laatste jaren het toneel waren van veel verschuivingen. De komende jaren schuift de focus van de Mediamonitor mee met het veranderende mediagedrag en -gebruik van de consument zodat ook in de toekomst een volledige en betrouwbare monitor wordt geboden.

Doordat in de Mediamonitor bedreigingen van de pluriformiteit en onafhankelijkheid van de media vroegtijdig gesignaleerd worden, vormt de Mediamonitor een belangrijke bron voor beleidsvorming.
In december 2016 publiceert het Commissariaat zijn Mediamonitor over 2015-2016. Hierna volgen de belangrijkste bevindingen.

Lees meer

Artikelen