Activiteit

Handhaving en rechterlijke uitspraken

Om ervoor te kunnen zorgen dat media-instellingen zich aan de Mediawet houden, beschikt het Commissariaat over verschillende handhavingsinstrumenten. Deze variëren van voorlichtende gesprekken tot schriftelijke waarschuwingen en in het uiterste geval boetes. De inzet van deze instrumenten wordt als onderdeel van het overkoepelende begrip toezicht op maat per geval zorgvuldig afgewogen.

Hierbij geldt het credo ‘zacht als het kan, hard als het moet’. Voorlichting is een belangrijk middel om op een effectieve en efficiënte manier de Mediawet te handhaven en overtredingen te voorkomen. Dat doet het Commissariaat door media-instellingen tijdig te informeren over beleid en regels en hierover de dialoog aan te gaan. Zo worden kennis en kunde gedeeld, zorgt het Commissariaat voor toezicht op maat én ontstaat er draagvlak voor het beleid.

Als voorlichting niet voldoende is voor naleving van de wet, dan kan het Commissariaat ook hardere maatregelen treffen. Zo kan ook door het opleggen van een boete of een last onder dwangsom het gewenste gedrag worden afgedwongen.

Lees meer

Artikelen