Activiteit

Beleid

Het Commissariaat heeft als bestuursorgaan de bevoegdheid om beleidsregels vast te stellen over de wijze waarop het wettelijke voorschriften uitlegt. Voor bepaalde onderwerpen heeft de wetgever aan het Commissariaat wetgevende bevoegdheid gedelegeerd.

In 2016 heeft het Commissariaat in een aantal gevallen gebruik gemaakt van deze bevoegdheden, om op die manier de mediasector zo veel mogelijk handvatten te verstrekken bij de naleving van de Mediawet. Daarbij geldt uiteraard dat de verantwoordelijkheid voor naleving van de wet altijd bij de media-instellingen zelf ligt, ook als geen beleidsregels zijn opgesteld.

Artikelen