Toezichtthema’s 2016

Vanuit zijn kernwaarden – de bescherming van de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van het media-aanbod – houdt het Commissariaat toezicht op de naleving van de Mediawet. Hiermee draagt het Commissariaat bij aan de verwezenlijking van het principe van de vrijheid van informatie, een van de pijlers onder de democratie.

Het Commissariaat bepaalt jaarlijks de strategische thema’s die centraal staan bij het toezicht in het volgende jaar, bij het adviseren van de staatssecretaris van OCW en bij het voorlichten van bestaande en nieuwe aanbieders van media-aanbod. Voor het jaar 2016 heeft het Commissariaat gekozen voor de thema’s beschermen en vooruitkijken. Hierover zijn staatssecretaris Dekker en de mediasector geïnformeerd via de jaarlijkse toezichtbrief.

2016 in vogelvlucht

Ontdek het jaarverslag

Weergeven: Kernwaarden Activiteiten