Registratie videodiensten op aanvraag

Diensten die als commerciële mediadienst op aanvraag (cmoa) zijn geregistreerd moeten beschikken over een redactiestatuut en zich houden aan de regels zoals deze zijn opgesteld voor onder meer reclame, sponsoring en product placement. Daarnaast bevorderen de diensten de vervaardiging van en toegang tot Europese producties en mogen voor minderjarigen mogelijk ernstig schadelijke video’s alleen afgeschermd worden aangeboden. Met de registratie van en toezicht op nieuwe diensten zorgt het Commissariaat voor een onafhankelijk, pluriform, toegankelijk en veilig media-aanbod.

Steeds vaker kijkt het publiek naar media-aanbod dat on demand wordt aangeboden. Er komen meer on demand aanbieders op de markt en daarmee neemt de concurrentie toe. Het is de uitdaging van een toezichthouder om ook op een terrein waar diensten technisch kunnen starten zonder enige vorm van voorafgaande registratie of goedkeuring, te zorgen voor een onafhankelijk, transparant en veilig speelveld. Nieuwe diensten zijn soms moeilijk te boordelen omdat tijdens het ontstaan van de richtlijn Audiovisuele Mediadiensten bepaalde ontwikkelingen niet te voorspellen waren.

In 2015 heeft het Commissariaat een aantal belangrijke diensten geregistreerd. Netflix, dat in steeds meer Europese landen toegankelijk wordt, is daarvan de bekendste. Linda.tv en S1.tv volgden. Het beleid rondom de commerciële mediadiensten op aanvraag is nog niet volledig ingevuld. Net als in 2015 zal het Commissariaat de ontwikkelingen van nieuwe on demand diensten blijven volgen en waar nodig ook het beleid aanscherpen.

In 2015 zijn in totaal 15 nieuwe commerciële mediadiensten aangemeld, waaronder Netflix, LindaTV, KPN Presenteert en S1.TV.