Cijfers

  2015Begroting2014
Baten
Rijksbijdrage media793.808793.712786.753
Reclamegelden STER196.973191.000217.809
Overige/Bijzondere baten-2.4931.50023.414
Som der baten988.288986.2121.027.976
Lasten
Verstrekte subsidies1.002.223987.225970.383
Apparaatskosten6.6917.0266.734
Overige/Bijzondere lasten33503.083
Som der lasten1.009.249994.251980.200
Bedrijfsresultaat-20.961-8.03947.776
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten17506177
Exploitatieresultaat-20.944-7.53347.953
Bestemming van het resultaat:
Toevoeging/onttrekking Algemene Reserve145-469111
Onttrekking bestemmingsreserve-64-64-62
Onttrekking/toevoeging Bestemmingsfonds AMR-21.025-7.00047.904
-20.944-7.53347.953

NaamFunctieFtePeriodeTot en met
Dhr. W.L.G. van MeerveldAfdelingsmanager Onderzoek en Toegang0.818-04-201631-12-2016
  2014Begroting2013
Baten
Rijksbijdrage media (LPO)610.598609.919634.202
Rijksbijdrage Regionale Omroepen146.370146.3700
Rijksbijdrage frictiekosten/Dotatie AMR 24.73638.63837.017
Reclamegelden STER
217.809197.000193.227
Bijzondere baten24.043071.600
Som der baten1.023.556991.927936.046
Lasten
Verstrekte subsidies975.575953.789881.523
Overige/Bijzondere lasten24701.045
Som der lasten975.822953.789882.568
Bedrijfsresultaat47.73438.13853.478
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten17050087
Exploitatieresultaat49.90438.63853.565
Bestemming van het resultaat:
Toevoeging Bestemmingsfonds47.90438.63853.565
47.90438.63853.565
NaamBeloningVaste/variabele onkosten vergoedingVoorziening betaalbaar op termijnTotaalWNT-normVergelijkende cijfers 2015
Mw. prof. mr. dr. M. de Cock Buning88.3645.02431.764125.152125.300124.155
Dhr. drs. E. Eljon81.9425.02428.408115.374125.300121.326
Dhr. J.G.C.M. Buné 85.3535.02434.886125.263125.300136.543
Mw. mr. S.H. Poelmann101.5213.59814.406119.525179.000112.747
Mw. M.E.M. Verhoef80.9343411.42592.393179.0000
Dhr. W.L.G. van Meerveld105.0141610105175146.08663.116
Dhr. N.J.M. Appelman67.201054877268874.58357.869
 2016201520142013201220112010
Verleend36727519613011499101