Tarieven programmagegevens

Het Commissariaat heeft eind 2015 de nieuwe tarieven voor de NPO programmagegevens vastgesteld. Het betreft de vergoeding die makers van zowel gedrukte als digitale programmagidsen betalen aan de Nederlandse Publieke omroep (NPO) voor informatie over radio- en televisieprogramma’s.

De nieuwe tarieven zijn gebaseerd op de uitkomsten van onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door financieel adviesbureau Duff & Phelps. Hierbij is rekening gehouden met de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van april 2015. Daarin is bepaald dat NPO Programmagegevens geen intellectuele eigendomsbescherming genieten. De tarieven vallen, mede hierdoor, lager uit dan voorgaande jaren.

De nieuwe prijzen staan vermeld in de Regeling tarieven Programmagegevens 2015, die ook in de Staatscourant is gepubliceerd. De nieuwe prijzen gelden vanaf 1 januari 2016.

Tags bij deze pagina