Reclamemaxima

Het Commissariaat ziet erop toe dat publieke en commerciële zenders niet meer dan twaalf minuten reclame per uur uitzenden. Voor de controle van de reclamezendtijd maakt het Commissariaat onder andere gebruik van gegevens van Stichting KijkOnderzoek (SKO). De SKO-gegevens geven een betrouwbare indicatie voor de naleving van het maximale aantal reclameminuten per uur. Het Commissariaat vormt zijn uiteindelijke oordeel onafhankelijk van deze gegevens op basis van de daadwerkelijk uitgezonden beelden.

In 2015 heeft het Commissariaat de reclamezendtijd van een groot aantal (lineaire) zenders gemonitord. Het gaat hierbij zowel om zenders met een groot marktaandeel, zoals de programmakanalen van de NPO, SBS en RTL, alsook om zenders met een kleiner marktaandeel, zoals Comedy Central Family en 24Kitchen. Het monitoren van de kleinere bij de SKO aangesloten zenders gebeurt sinds eind 2013. Hoewel RTL niet onder het Nederlandse mediatoezicht valt, beoogt het Commissariaat met zijn controle een gelijk speelveld voor op Nederland gerichte commerciële zenders dichterbij te brengen.

Evenals in voorgaande jaren blijkt dat vooral een aantal van de zenders met een groot marktaandeel gebruik maakt van de ruimte die de Mediawet hen biedt op het gebied van het uitzenden van reclameboodschappen. Het uitzenden van elf tot twaalf minuten reclame per uur in bepaalde tijdvakken is dan ook zeker geen uitzondering.