Prioriteiten toezicht Vaste boekenprijs

Ook in 2015 wist de branche het Commissariaat goed te vinden. Er werden 1.334 vragen afgedaan. Net als in 2014 waren in 2015 de verkoop van (licht) beschadigde boeken, de verkoop van boeken door zogenaamde derde-verkopers via internet en het tijdig en juist melden van boekenprijzen bij het Commissariaat prioriteit in het toezicht.

Voor de verkoop van licht beschadigde boeken en de verkoop door derde-verkopers op internet is voorlichting en de inzet van informele handhavingsinstrumenten effectief gebleken. De tijdige melding van vaste boekenprijzen en van actieprijzen kan nog beter.