Onderzoek onafhankelijkheid nieuwsredacties

Een gezonde democratie leunt op een goed geïnformeerde bevolking. Onafhankelijke berichtgeving is van essentieel belang. Het onderzoek naar de redactionele onafhankelijkheid van Nederlandse nieuwsredacties maakt inzichtelijk in hoeverre Nederlandse nieuwsredacties onafhankelijkheid kunnen opereren. Hoofdredacteuren verklaren toenemende druk op redactionele onafhankelijkheid te ervaren, onder meer door het teruglopen van de financiële middelen voor nieuwsredacties. Het Commissariaat neemt dit signaal zeer serieus, gezien het maatschappelijk belang van onafhankelijke journalistiek.

Tags bij deze pagina