Cijfers

Liquide middelen  20162015
Ministerie van Financiën103.480151.644
ING Bank24
103.482151.648

* Deze aantallen omvatten niet de meldingen die na beschouwing geen nevenactiviteit bleken te zijn, intrekkingen, gemelde nevenactiviteiten die in 2016 worden beoordeeld en beoordeelde aanvragen tot publiek-private samenwerking. Deze aantallen omvatten wel nevenactiviteiten die in 2014 werden gemeld en in 2015 zijn beoordeeld.