Integriteitstoezicht

‘Good governance’ of ‘goed bestuur en toezicht’ is een onderwerp dat al geruime tijd niet meer is weg te denken uit het publieke debat. Ondernemingen en maatschappelijke organisaties zijn zich steeds meer bewust van de verwachtingen die verschillende stakeholders (zoals klanten, leveranciers, investeerders, regelgevers, toezichthouders, leden of donateurs) hebben van de afweging van belangen, transparantie in de verantwoording en duurzame bedrijfsvoering.
Dit geldt ook voor landelijke en regionale publieke media-instellingen. Omdat ze voornamelijk gefinancierd worden door de overheid moeten ze ook verantwoording afleggen aan de overheid en de samenleving.

Beleidsnota

Ook voor het Commissariaat is dit een belangrijk onderwerp. In 2015 zijn daarom gesprekken gevoerd met de leden van raden van toezicht en bestuurders van alle landelijke publieke omroepen over goed bestuur en intern toezicht. De uitkomsten van deze gesprekken zijn betrokken in de totstandkoming van de Beleidsnota Governance en Interne Beheersing. In de beleidsnota komen de volgende thema’s aan bod:

  1. Inrichting bestuur en intern toezicht,
  2. Risicomanagement, administratieve organisatie en interne beheersing,
  3. Compliance en rechtmatigheid,
  4. Transparantie en externe verantwoording en
  5. Leiderschap, integriteit, cultuur en gedrag.

 

Governance congres

In aansluiting op het uitbrengen van de Beleidsnota heeft het Commissariaat in januari 2016 een congres georganiseerd over dit onderwerp. Aanwezig waren leden van raden van toezicht en bestuurders van de landelijke publieke omroepen, NPO en vertegenwoordigers van ROOS, CIPO en OCW. Zij gingen met het College en elkaar in gesprek over de thema’s uit de beleidsnota. Tijdens het congres werd met name besproken wat de belangrijke thema’s zijn. In vervolggesprekken zal het Commissariaat met de markt bespreken hoe de media-instellingen verder gaan met de thema’s. De uitkomst van deze gesprekken zal leiden tot een nadere uitwerking van de Beleidsnota in Beleidsregels Governance en Interne Beheersing.