EPRA (European Platform of Regulatory Authorities)

Het Commissariaat maakt ook onderdeel uit van het European Platform of Regulatory Authorities (EPRA), waarvan het een van de oprichters is. In EPRA nemen Europese toezichthouders op de media uit meer dan 40 landen deel. Doel van EPRA is het intensiveren van de samenwerking tussen de mediatoezichthouders in Europa. In tegenstelling tot ERGA, die uit de high level vertegenwoordigers van de media toezichthouders van de EU bestaat en bij besluit van de Europese Commissie is opgericht, kent EPRA een informelere opzet. ERGA is door de Europese Commissie opgericht als comité van experts om de Europese Commissie van adviezen en feedback te voorzien.

Binnen EPRA spelen de discussies zich meer op uitvoeringsniveau af. Vaak wordt aan de hand van concrete voorbeelden besproken hoe Richtlijnbepalingen geïnterpreteerd moeten worden Dit met doel om het toezicht beter af te stemmen maar niet om gemeenschappelijke standpunten te formuleren. Van EPRA zijn ook vele niet EU-landen lid.

Meer duidelijkheid over en betere coördinatie tussen Europese toezichthouders over de interpretatie en het toepassen van de voorschriften voor commerciële communicatie afkomstig uit de Europese AVMD Richtlijn (Audiovisuele Mediadiensten Richtlijn) kan bijdragen aan een grotere onafhankelijkheid van het media-aanbod. De transparantie van de financiering van het media-aanbod wordt hiermee gediend. Ook de bescherming van minderjarigen en consumenten tegen mogelijk schadelijk media-aanbod is gediend met betere afstemming in Europa.

Een van de onderwerpen waaraan in EPRA-verband in 2015 aandacht is besteed is zelfpromotie, dat volgens de AVMD-Richtlijn een bijzondere vorm van reclame is. Uitgangspunt van die regelgeving is dat de tijd die een media-instelling besteedt aan zelfpromotie niet meetelt bij berekening van het aandeel reclame waarvoor een uur maximum van 12 minuten geldt. Als een media-instelling reclame maakt voor producten en diensten eist de Richtlijn dat deze ondersteunend zijn en rechtstreeks afgeleid zijn van de programma’s om buiten het reclamemaximum te kunnen vallen. Er zijn veel varianten van zelfpromotie mogelijk in de praktijk en in veel landen zijn tussen toezichthouders en media-instellingen discussies over de juiste interpretatie van het begrip zelfpromotie.